Първото интервю: директор Величка Велянова

„Големите от НУКК“ е рубрика, която освен, че ще ви запознае с известни и уважавани личности, свързани по някакъв начин с нашето училище, ще ви покаже примерите на успелите и ще ви научи как успешно да се справяте и реализирате в живота! Съвсем естествено първото представяне тук е това на г-жа Велянова – Голямата Прима на учителското войнство от НУКК.

Известна сте с това, че освен добър ръководител на училището, сте и човек, който добре познава проблемите „учители-родители-деца“.  Как успявате да съвместявате длъжността директор, с тази на умел медиатор между трите страни?

– За да бъдеш добър директор преди всичко е необходимо много взаимно уважение в отношенията „учители-родители-деца“. Когато има уважение и разбирателство между нас,проблемите се решават по-лесно. За мен  е особено важно уважението към личността на ученика – един от основните принципи още от създаването на училището. Аз не ръководя еднолично целия Учебен комплекс. Ръководим го заедно с Училищното настоятелство,Обществения съвети Педагогическия съвет. Азсъм само, както вие казвате „медиатор“ между трите страни. Най-важното е обаче, голямата отговорност, която стои преднасза вашето обучение и възпитание.

В професионален план, кои за Вас, са най-големите изпитания през последните години, разбира се, освен „Covid“ кризата?

– Аз съм директор от 34 години. Заедно с учителите преминахме през много изпитания в изминалите години. Преди всичко се наложи да защитаваме съществуването на училището, нарочено като „тоталитарно“.Справихме се с много усилия и смелост. Следващият етап беше неговото преобразуване със съдействието на Посолството на Република Италия /1992 г. ПМС № 87/26.05.1992 r./ като Учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура. Това даде нов път на развитие на образователния процес и издигна училището сред най-търсените и успешни учебни заведения в страната. През м. юни 2011г завършващият випуск беше с най-висок успех от матурата в цялата страна. Училището вече носи една изключително престижна награда – Златна книга и Златен печат – присъдени от Съвета на европейската научна и културна общност.

Кое е най-важното, на което искате Лицеят да научи децата?

– Най-много искам да Ви научим Вас- нашите възпитаници, да бъдете добри и честни хора, да имате много познания и висока интелигентност, да намерите верния път в живота и в бъдещите си професии.

С какви чувства сте към модернизирането на начина на преподаване в училище, иновативните подходи и акценти върху практически занятия, комбинирани с онлайн методи?

– Приемам всеки вид модернизиране на учебния процес, иновативни подходи и практически занятия, стига те да бъдат във Ваша полза. Считам, че онлайн методите на обучение не са особено ефективни, но в определени моменти са наложителни. Не приемам например тестовата форма на матурите, която ограничава мисленето и разсъжденията на учениците. В това отношение съдържанието на италианските матури дава много по-големи възможности за изява на лично отношение по зададените теми и индивидуален подход към тълкуването на проблемите.

Как успявате да се „зареждате“ за отговорната работа и извън училище? Как успявате да си починете и винаги да изглеждате спокойна и усмихната?

– Най-много ме „зарежда“ Вашето присъствие в училището. Беше много тягостно, когато бяхте в онлайн обучение. Извън училището моите ангажименти са със семейството и децата ми. Приятни и обогатяващи са контактите ми с приятели и познати в културната сфера, в творческите среди и изяви. Обичам активната почивка.

Какви са очакванията Ви от нашия училищен вестник?

– Надявам се Вашият училищен вестник да има повече издания. Той може да има много активна роля в училищния живот. Чрез неrо учениците могат да изразяват своите позиции, да правят различни предложения и препоръки, да представят свои литературни творби. Вярвам, че в това отношение ще имате и финансовата подкрепа на Училищното настоятелство.

Какво бихте пожелали на себе си, учителите и учениците на НУККЛИИЕК за Новата 2022 година?

– Нека да си пожелаем за всички нас-учители, ученици и семействата ни, здраве, щастие, да бъдем повече заедно и да имаме по-светли и радостни дни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *